Dự án Sống Xanh Việt Nam được thực hiện ở Việt Nam tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Dự án được tài trợ bởi chương trình  SWITCH-Asia của Liên minh Châu Âu

Dự án đổi mới sản phẩm bền vững – SPIN được thực hiện tại Việt Nam, Lào và Campuchia và được tài trợ bởi chương trình SWITCH-Asia của Liên minh Châu Âu

Dự án xử lý Dioxin tại Biên Hòa – VN, được tài trợ bởi tổ chức USAID – Hoa Kỳ

VÀ RẤT NHIỀU DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Đăng ký nhận tư vấn