Con số nổi bật

Trang chủ | Con số nổi bật

Student & Alumni

0
Học viên Tiến sĩ, Thạc sĩ từ 48 quốc gia
0+
Học viên chương trình đào tạo nâng cao năng lực từ 100+ quốc gia
0
Cựu học viên từ 100+ quốc gia/vùng lãnh thổ

Academic & Research

0+
Chương trình đào tạo sau đại học
0
Khóa đào tạo nâng cao năng lực
0+
Dự án và Nghiên cứu

Staff

0+
Giảng viên từ 20+ quốc gia
0+
Nhân viên, nghiên cứu viên

Parter

0+
Đối tác toàn cầu

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp