Học Bổng AIT

Trang chủ | Chương trình đào tạo | Học Bổng | Học Bổng AIT

Trang này cung cấp cho bạn thông tin về các học bổng khác nhau được cung cấp bởi AIT. Khi hoàn thành biểu mẫu Nhập học AIT trực tuyến, bạn sẽ được tự động xem xét cho tất cả các học bổng mà bạn đủ điều kiện bằng cách nêu rõ tiêu chí của bạn trong ‘Mục E: Hỗ trợ Tài chính’ trong đơn đăng ký. Mỗi loại học bổng có thời hạn áp dụng khác nhau, bạn phải hoàn thành và gửi Mẫu đơn Nhập học trước các thời hạn cụ thể để được xem xét hỗ trợ tài chính.

 1. Royal Thai Government Scholarships
 2. Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB-JSP)
 3. Japan Government scholarship for 1-year Master’s Degree Program in Marine Plastic Abatement (MPA), School of Environment, Resources and Development (SERD), AIT
 4. Bangchak Scholarships
 5. WE Consultant Scholarships
 6. Thai Pipe Scholarships 
 7. AIT-UNESCO-IHE programme: Joint Master’s in Urban Water Engineering and Management (UWEM)
 8. Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program 
 9. Japanese Government Scholarships
 10. Kurita Scholarships
 11. BRIDGEX Scholarship for Structural Engineering
 12. INDEX International Group Public Co. Ltd. Scholarships
 1. Scholarship in Gender and Development Studies for Japanese Nationals 
 2. Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) Scholarship
 3. AIT-BNU-Thai Pipe PhD Scholarship
 4. Prof. Emeritus Madan Mohan Das Memorial Scholarship
 5. AITAA Bangladesh Chapter Scholarship
 6. AITAA Vietnam Chapter Scholarship
 7. Thai Samsung Electronics Co., Ltd Scholarship
 8. SEC’88 Scholarship
 9. Computer and Structures, Inc. Scholarship
 10. ACIAR Scholarship for January 2021 Enrollment
 11. DAAD Scholarship

Requirements

 • Chứng nhận văn bằng (Đối với sinh viên năm cuối, phải nộp Chứng nhận văn bằng khi đăng ký)
 • Bảng điểm (Đối với sinh viên năm cuối, bảng điểm có cGPA 7 học kỳ có thể được nộp trong hệ thống đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, phải nộp bảng điểm đầy đủ khi đăng ký)
 • Hai Thư giới thiệu (Chỉ dành cho người nộp đơn tiến sĩ);
 • Yêu cầu về trình độ tiếng Anh: AIT-EET:6 hoặc IELTS-Academic: 6 (Điểm kỹ năng viết đạt 6.0) hoặc TOEFL Paper: 550 (Kỹ năng viết 59-61) hoặc TOELF CBT: 213 (viết 25-26): TOEFL IBT: 80 (viết 21- 23)
 • Một bài luận về chủ đề nghiên cứu đề xuất của bạn (Chỉ dành cho ứng viên tiến sĩ).

AIT Scholarships / Fellowships

Học bổng AIT được trao cho những ứng viên được lựa chọn tùy thuộc vào trình độ và thành tích của họ và có tính cạnh tranh rất cao. Các khoản học bổng sẽ bao gôm một phần (hoặc toàn bộ) phí tín chỉ (học phí) của ứng viên. Ứng viên nên tìm thêm các nguồn hỗ trợ tài chính khác để thanh toán phí đăng ký, phí ăn ở hoặc chi phí sinh hoạt.

 1. RTG Fellowships
 2. AIT Scholarships

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp