Trang này cung cấp cho bạn thông tin về các học bổng khác nhau được cung cấp bởi AIT. Khi hoàn thành biểu mẫu Nhập học AIT trực tuyến, bạn sẽ được tự động xem xét cho tất cả các học bổng mà bạn đủ điều kiện bằng cách nêu rõ tiêu chí của bạn trong ‘Mục E: Hỗ trợ Tài chính’ trong đơn đăng ký. Mỗi loại học bổng có thời hạn áp dụng khác nhau, bạn phải hoàn thành và gửi Mẫu đơn Nhập học trước các thời hạn cụ thể để được xem xét hỗ trợ tài chính.

 1. Royal Thai Government Scholarships
 2. Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB-JSP)
 3. Japan Government scholarship for 1-year Master’s Degree Program in Marine Plastic Abatement (MPA), School of Environment, Resources and Development (SERD), AIT
 4. Bangchak Scholarships
 5. WE Consultant Scholarships
 6. Thai Pipe Scholarships 
 7. AIT-UNESCO-IHE programme: Joint Master’s in Urban Water Engineering and Management (UWEM)
 8. Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program 
 9. Japanese Government Scholarships
 10. Kurita Scholarships
 11. BRIDGEX Scholarship for Structural Engineering
 12. INDEX International Group Public Co. Ltd. Scholarships
 1. Scholarship in Gender and Development Studies for Japanese Nationals 
 2. Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) Scholarship
 3. AIT-BNU-Thai Pipe PhD Scholarship
 4. Prof. Emeritus Madan Mohan Das Memorial Scholarship
 5. AITAA Bangladesh Chapter Scholarship
 6. AITAA Vietnam Chapter Scholarship
 7. Thai Samsung Electronics Co., Ltd Scholarship
 8. SEC’88 Scholarship
 9. Computer and Structures, Inc. Scholarship
 10. ACIAR Scholarship for January 2021 Enrollment
 11. DAAD Scholarship

Requirements

 • Degree Certificate (For a final year student, a degree certificate must be submitted upon enrollment)
 • Transcript (For a final year student, a transcript with 7-semester cGPA can be submitted in the online application system. However, a complete transcript must be submitted upon enrollment)
 • Two Letters of Recommendation (For doctoral applicants only);
 • English Proficiency Requirement: AIT-EET:6 or IELTS-Academic:6 (writing 6) or TOEFL Paper: 550 (writing 59-61) or TOELF CBT: 213 (writing 25-26): TOEFL IBT: 80 (writing 21-23)
 • An essay on your proposed research topic (For doctoral applicants only).

AIT Scholarships / Fellowships

AIT scholarships are awarded to selected applicants depending on their qualifications and merit, and is very competitive. They cover a part (or full) of the credit fees (tuition) only.  Applicants should find other sources to pay for registration fees, accommodation fees or living expenses.

 1. RTG Fellowships
 2. AIT Scholarships

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp