Con người

Đội ngũ Ban Lãnh đạo tại AIT Việt Nam là đều là những chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý và giáo dục,
với tầm nhìn và định hướng chung, cùng nỗ lực đưa AIT Việt Nam phát triển.
AITCV
AIT

Ban Lãnh đạo

TS. Phùng Văn Đông
Giám đốc AITCV
TS. Nguyễn Xuân Vang
Phó Giám đốc AITCV
Bà Thái Thị Mai Hương
Chánh văn phòng AITCV

Ban Lãnh đạo

Prof. Kazuo Yamamoto
President of Asian Institute of Technology
Dr. Roger Levermore
Vice President for Development (VPD), Dean (SOM)
Dr. Naveed Anwar
Vice President for Knowledge Transfer (VPKT)
Prof. Shobhakar Dhakal
Professor and Vice President for Academic Affairs (VPAA)

Hiệu trưởng

Prof. Sangam Shrestha
Dean (SET), Professor
Dr. Roger Levermore
Vice President for Development (VPD), Dean (SOM)
Prof. P. Abdul Salam
Dean (SERD), Professor

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp