Học Bổng 89

Trang chủ | Chương trình đào tạo | Học Bổng | Học Bổng 89

Theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 89). Ngoài mức học bổng toàn phần được cấp bởi Chính phủ, học viên sẽ được nhận thêm mức hỗ trợ vô cùng hấp dẫn hơn $12,000 (~270,000,000 VNĐ) khi đăng ký học tại AIT, đây là một học bổng vô cùng đáng giá với các học viên có nhu cầu đào tạo Tiến sĩ và chỉ kéo dài đến 2030.

  • THAM GIA HỌC BỔNG 89 – XEM CÁC NGÀNH HỌC CỦA AIT VIỆT NAM NGAY TẠI ĐÂY
  • Liên hệ tư vấn: +84 (0)8 8989 2289

I/ Quyền lợi của người nhận học bổng 89 tại AIT:

Phần học bổng Lượng học bổng hỗ trợ (USD)
Học phí + các chi phí ăn ở, đi lại Hỗ trợ toàn bộ bởi chính phủ
Khoá học Tiếng Anh đầu vào MIỄN PHÍ 1000 USD
Hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng (3 NĂM) 240 USD/ tháng
Tham gia hội thảo, sự kiện quốc tế (bao gồm: phí di chuyển và các phụ phí khác) 2000 USD (cho 2 lần tham gia)
Hỗ trợ nhập học (khi đến Bangkok, Thái Lan) 500 USD
Tổng hỗ trợ học bổng  Toàn bộ chi phí + 272,000,000 VNĐ (12,140 USD)
  1. Được cấp học bổng và chi phí đào tạo tương ứng với trình độ và hình thức đào tạo đã dự tuyển và trúng tuyển trong thời gian quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư.
  2. Được hưởng các quyền lợi quy định tại Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài.
  3. Giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học công lập được hưởng thêm các quyền lợi khác theo quy định Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
  4. Giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập được hưởng thêm các quyền lợi khác (nếu có) theo thỏa thuận giữa người được cử đi đào tạo và cơ sở cử đi.

II/ Đối tượng xét học bổng 89: 

1. Trình độ Tiến sĩ: 

a) Giảng viên đại học
b) Những người đang theo học chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ở trong nước, ở nước ngoài hoặc chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ giữa cơ sở giáo dục ở trong nước với cơ sở giáo dục ở nước ngoài nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng của Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 911/QĐTTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ cam kết trở thành giảng viên của cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Xem văn bản chính thức của chính phủ Việt Nam về Học bổng 89 (Đề án 89) tại đây

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận tư vấn về học bổng 89 và ngành học bạn yêu thích!

  • THAM GIA HỌC BỔNG 89 – XEM CÁC NGÀNH HỌC CỦA AIT VIỆT NAM NGAY TẠI ĐÂY
  • Liên hệ tư vấn: +84 (0)8 8989 2289

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp