Đội ngũ giảng viên

The president is the chief executive and educational officer of the university
and is charged with responsibility for providing general supervision.
Chuyên ngành kinh doanh và quản trị
Khoa học và kỹ thuật
Môi trường, Tài nguyên & Phát triển
TS. Roger Levermore
Trưởng Khoa Kinh Doanh và Quản Trị - Phó Giáo sư Thực hành Quản lý
Phó Hiệu Trưởng AIT, Hiệu trưởng Trường Quản lý (SOM)
TS. Sundar Venkatesh
Trường Quản lý - Viện Công nghệ Châu Á (School of Management)
Thỉnh giảng Khoa Tài chính Kế toán
TS. Yuosre Badir
Chương trình Tiến sĩ (Ph.D & DBA)
Phó Giáo sư Công nghệ và Quản lý Đổi mới
TS. Vimolwan Yukongdi
Chương trình MBA
Phó Giáo sư về Hành vi Tổ chức và Lãnh đạo
Mr. Thomas R.M. Bai
Thỉnh giảng Khoa Tài chính, Thị trường Vốn
Mr. Vincenzo Carrieri
Giảng viên hỗ trợ về Tiếp thị kỹ thuật số, Tiếp thị tiêu dùng
TS. Supasith Chonglerttham
Giảng viên hỗ trợ về Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp, Tài chính Quốc tế, Phái sinh
Ms. Paige Dobkin
Thỉnh giảng Khoa Phát triển Cá nhân
Mr.Neil Doncaster
Giảng viên hỗ trợ trong việc quản lý khủng hoảng và ra quyết định đầy áp lực
Mr. Tim Edmunds
Trợ giảng trong chuyển đổi tinh gọn, thay đổi chuyển đổi hàng đầu, giải quyết vấn đề
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp