Dự án Get GreenVietnam

  • Tiến sĩ. Fredric William Swierczek  –  Giám đốc dự án
  • Bà. Nguyen Thi Bich Hoa – Điều phối viên

Dự án nhằm góp phần tăng tỷ trọng tiêu dùng bền vững của người tiêu dùng Việt Nam nói chung. Để đạt được điều này, dự án hướng tới việc nâng cao năng lực của các tổ chức người tiêu dùng và chính phủ trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ người tiêu dùng hướng tới hành vi tiêu dùng bền vững hơn.

Get Green Vietnam có các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Cải thiện cơ hội để thay đổi lựa chọn tiêu dùng của 10 nhóm hộ gia đình và lực lượng làm việc văn phòng được lựa chọn theo hướng hành vi bền vững hơn.
  • Nhân rộng các cách tiếp cận đã được thử nghiệm để chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững hơn cho một nhóm lớn người tiêu dùng hộ gia đình và nhân viên văn phòng ở Việt Nam được chia thành 50 Nhóm ‘Get Green VN’ – nghĩa là sự sẵn có của hơn 1000 người tiêu dùng Việt Nam được cải thiện như những tác nhân thay đổi để chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững.
  • Tăng cường liên kết của phía cung cấp xanh với các mô hình tiêu dùng bền vững mới nổi

Nhóm đối tượng: Nhóm mục tiêu trực tiếp là các nhóm người tiêu dùng tại Việt Nam dựa trên hoàn cảnh sống hoặc làm việc của họ. Nhóm mục tiêu gián tiếp: các tổ chức tiêu dùng như VINASTAS, CUTS, MUTRAP, VACOD và các tổ chức phi chính phủ khác như WWF, SNV, IGES, SIDA

AITCV: Cán bộ cấp cao tham gia vào việc thực hiện kỹ thuật, tập trung vào các phương pháp tiếp cận đồng sáng tạo với các vấn đề tiêu dùng liên quan đến thực phẩm / nông sản, các vấn đề kỹ thuật và kinh tế xã hội của tiêu dùng bền vững. Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực trong dự án.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp