Dự án SPIN

  • Tiến sĩ. Fredric William Swierczek  –  Giám đốc dự án
  • Ms. Nguyen Thi Bich Hoa – Điều phối viên

Dự án nhằm đổi mới của quy trình của ngành công nghiệp, cải thiện chất lượng môi trường và xã hội của các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, Campuchia và Lào bằng cách thực hiện đổi mới sản phẩm bền vững (SPIN) trên quy mô đáng kể ở ba quốc gia.

Mô tả chi tiết về Dự án:

Mục tiêu cụ thể của SPIN là cho đến khi kết thúc dự án, Đổi mới Sản phẩm Bền vững sẽ là một cách tiếp cận đúng và được chứng minh tại ít nhất 500 công ty thuộc 5 trong số các lĩnh vực công nghiệp có liên quan nhất ở Việt Nam, Lào và Campuchia (Chế biến thực phẩm bao gồm bao bì, dệt may, da giày , thủ công mỹ nghệ và đồ nội thất)

Các Nhóm Mục tiêu của dự án là – Ít nhất 500 DN Vừa và nhỏ trong 5 lĩnh vực; Các tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách môi trường và đổi mới.

Dự án hướng tới đối tượng là các tổ chức ngành, phòng thương mại và các tổ chức kinh doanh trung gian khác, ít nhất 20 trong số họ tham gia tích cực vào dự án. Các lĩnh vực khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không tham gia vào dự án, các tổ chức phi chính phủ, người lao động và người tiêu dùng.

AITCV: Chủ trì tất cả các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực, bao gồm chuẩn bị và triển khai đào tạo, các hội thảo đào tạo nội bộ (train the trainers) và các hoạt động đào tạo đổi mới và tiếp thị cho từng ngành công nghiệp. Các nhân viên cấp cao tại AIT đóng góp vào việc thực hiện kỹ thuật và thiết kế Đổi mới sản phẩm bền vững trong công nghiệp, đặc biệt là trong các dự án công ty liên quan đến nông sản và năng lượng tại SPIN.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp