Dự án Xử lý Dioxin tại Biên Hòa

  • TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG NGHIÊN CỨU
  • Công nghệ Nano xử lý sinh học đối với dioxin khuếch tán trong đất và trầm tích
  • PI: Nguyễn Thị Kim Oanh (kimoanh@ait.asia), Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN)
  • Đối tác Hoa Kỳ: Dana Barr, Đại học Emory
  • Ngày dự án: Tháng 4 năm 2021 – Tháng 4 năm 2024

Tổng quan dự án:

Dự án này nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm dioxin còn sót lại trong đất và trầm tích do quá trình sử dụng chất độc da cam trong Chiến tranh Việt Nam. Dioxin sẽ được loại bỏ khỏi đất và trầm tích bị ô nhiễm thông qua quá trình chuyển hóa kỵ khí và hiếu khí bởi vi sinh vật bằng cách sử dụng quy trình phân hủy sinh học hiếu khí-yếm khí tuần tự theo từng bước. Trong điều kiện yếm khí, một số vi khuẩn kỵ khí nhất định có thể loại bỏ các nguyên tử clo khỏi các phân tử điôxin và chuyển chúng thành các đồng loại clo hóa thấp hơn thông qua quá trình khử halogen. Quá trình kỵ khí từng bước tiếp theo là phân hủy sinh học hiếu khí, cuối cùng có thể phá hủy điôxin trong đất và trầm tích.

Các thí nghiệm trước đây được thực hiện tại Viện Công nghệ Châu Á cho thấy rằng quá trình phân hủy sinh học kỵ khí-hiếu khí tuần tự có thể loại bỏ 60% 2,3,7,8-TCDD khỏi đất bị ô nhiễm sau 23 tuần bằng cách sử dụng các vi sinh vật bản địa được làm giàu từ riêng trầm tích nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, dự án này trước tiên sẽ tiến hành các thí nghiệm quy mô nhỏ để tìm ra các điều kiện tối ưu cho việc loại bỏ dioxin và sau đó tiến hành các thí nghiệm quy mô thí điểm tại sân bay Biên Hòa đối với các loại đất và trầm tích bị ô nhiễm thực tế. 

Đất bị ô nhiễm có nồng độ điôxin cao (> 1.000 ppt) đã hoặc sẽ được xử lý để tiêu hủy điôxin còn sót lại bằng một số giải pháp thay thế đã được chứng thực (USAID-Việt Nam, 2016). Tuy nhiên, khối lượng lớn đất và trầm tích có chứa dioxin dưới 1.000 ppt vẫn còn ở các khu vực này. Các nỗ lực hiện tại để giải quyết các loại đất và trầm tích này tập trung vào việc chôn lấp / ngăn chặn để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của con người và hệ sinh thái. Dự án này nhằm mục đích phát triển các công nghệ tiêu hủy dioxin bằng cách sử dụng các vi sinh bản địa đã được làm giàu, có tiềm năng ứng dụng cao để chuyển các bãi chôn lấp thụ động ở Sân bay Phù Cát, Đà Nẵng và Biên Hòa thành bãi chôn lấp chủ động. 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp