Phân tích năng lượng

Tổng quan:

  • Lưới điện thông minh dựa trên AI
  • Dự đoán nhu cầu điện và nguồn cung năng lượng tái tạo

Các dự án đã triển khai:

  • Cơ quan điện lực PEA (Provincial Electricity Authority) Thuộc Chính phủ Thái

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp