Công cụ dự báo lũ lụt – FloodS

Tổng quan:

  • Một công cụ dự báo lũ lụt để thích ứng với khí hậu
  • Kiến thức từ việc triển khai công cụ này sẽ giúp các quốc gia/thành phố triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro lũ lụt có khả năng chống chịu khí hậu tổng hợp và nâng cao năng lực hiện có của họ trong việc hiểu các tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đối với lũ lụt và quản lý rủi ro lũ lụt cũng như tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Các dự án đã triển khai:

  • Leyte và một số thành phố, Philippines

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp