Thăm quan, học tập tại Hàn Quốc dành cho startup (VSIK 2023)

Ngày tổ chức: 08/12/2023

Link bài viết

Đối tượng: 15 startup đổi mới sáng tạo tiêu biểu tại TP Hà Nội

Thời gian: 08-17/2023

Nội dung: Thăm quan, học tập tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cộng đồng Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK), các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư, và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hàn Quốc

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp