PyAEZ

Tổng quan:

Đây là phần mềm mô phỏng cây trồng và đánh giá đất đai để hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất bền vững, kích thích đầu tư nông nghiệp, theo dõi tình trạng tài nguyên nông nghiệp và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp.

https://gaez.fao.org/pages/pyaez

Các dự án đã triển khai:

  • Cục Quản lý Đất nông nghiệp, Bộ Nông Lâm, Lào

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp