Phân tích giao thông

Tổng quan:

  • Sử dụng CCTV để khảo sát giao thông bao gồm đếm, phân loại phương tiện, đo tốc độ và mật độ phương tiện
  • Sử dụng CCTV để phát hiện sự cố trên đường
  • Hệ thống giám sát thi hành pháp luật
  • Hệ thống hướng dẫn kiểm soát giao thông dựa trên AI

Các dự án đã triển khai:

  • Thành phố thông minh Phuket
  • Thành phố Nakhonsawan
  • Thành phố Udorn Thani
  • Đường cao tốc
  • Chính quyền thủ đô Bangkok
  • Sở Cảnh sát giao thông

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp