Phân tích con người

Tổng quan:

  • Sử dụng CCTV để đếm/theo dõi/phân tích
  • Cải thiện thuật toán để giảm sức mạnh xử lý
  • Giao diện web phù hợp với nhu cầu của người dùng
  • Thu thập và lưu trữ dữ liệu dễ sử dụng hơn

Các dự án đã triển khai:

  • Quận Ratchaprasong

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp