MPM17 chuyến đi học tập tại trường chính AIT ở Thái Lan

Các học viên Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án trong Xây Dựng – MPM17 Việt Nam đã có chuyến đi học trong 9 ngày tại trường chính AIT ở Bangkok. Tại đây, học viên MPM Việt Nam đã cùng học tập với các học viên đến từ Myanmar, Thái Lan, Bangladesh, UK…

Và những hình ảnh ấn tượng nhất đã được MPM Việt Nam sưu tầm lại.

Cùng xem hình ảnh chuyến đi của lớp MPM17 dưới đây.

https://www.facebook.com/mpmvietnam.ait/

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp