HCMC: Khai giảng các chương trình Thạc sĩ (9/2023)

Ngày tổ chức: 14/09/2023

Thời gian: 14/9/2023

Địa điểm: Grand Hotel Saigon, số 8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Các chương trình khai giảng:

  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh dành cho Nhà quản lý (EMBA)
  • Thạc sĩ chuyên nghiệp về Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số (BADT)

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp