Dự báo khí hậu

Tổng quan:

  • S8DS thu nhỏ dữ liệu biến đổi khí hậu động
  • Một công cụ ứng dụng web dựa trên giao diện người dùng đồ họa để phát triển các mô hình dự báo khí hậu. Phiên bản hiện tại của giao diện có sẵn bằng ba ngôn ngữ: Anh, Thái và Việt Nam

Các dự án đã triển khai:

Đang cập nhật

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp