Trong những năm qua AIT và AITCV đã hỗ trợ đào tạo rất nhiều CBNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ, đào tạo nâng cao năng lực ngắn hạn và trung hạn. Có nhiều cựu học viên AIT đang đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, từ các chuyên gia về kỹ thuât tới các vị trí quản lý/ lãnh đạo cấp tập đoàn, tổng công ty.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp