Là một học viên của chương trình Thạc sĩ BADT khóa 1, tôi đã đạt được các kỹ năng toàn diện về phân tích kinh doanh và chuyển đổi số. Nội dung trọng tâm thiết thực của chương trình và các lựa chọn học tập linh hoạt cho phép tôi thực hiện thành công nhiều thay đổi trong các tổ chức mà tôi đã tham gia. Việc kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành và tiếp cận mạng lưới cựu sinh viên quốc tế gồm hơn 25.000 cá nhân cũng giúp tôi mở ra những cơ hội mới, thúc đẩy tư duy hiện đại cũng như sự chuyển đổi trong kỹ năng lãnh đạo.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp