Đối với tôi, chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án trong Xây Dựng (MPM) rất hữu ích cho sự nghiệp của tôi, cùng với các Giáo Sư đáng kính đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian học ở MPM.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp