Là một cựu sinh viên thì tôi nghĩ AIT là một mô hình đào tạo thực sự là có trách nhiệm đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam và chúng tôi cũng mong muốn cùng với AITCV đóng góp 1 phần nhỏ bé công sức của mình trong công cuộc phụng sự đất nước.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp