30 năm phát triển của AITCV cũng là 30 năm Việt Nam tăng tốc về phát triển kinh tế, hiện đại hóa hệ thống quản lý và hội nhập quốc tế, hình thành một hệ thống giáo dục đại học có quy mô cao hơn và đội ngũ giảng viên có trình độ đào tạo thạc sĩ – tiến sĩ tương đương như nước ngoài và rất thạo tiếng Anh. Điều này rất quan trọng.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp