Điều lớn nhất khóa học đem lại cho tôi là kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp trong thời kỳ VUCA nhiều khủng hoảng, cách tạo động lực cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp