Năm 1993, các cơ sở quốc tế có quan hệ đào tạo ở Việt Nam gần như là chưa có gì, vì thế tôi trân trọng, đánh giá cao ý tưởng mở chi nhánh AIT ở Việt Nam của Chính phủ Việt Nam và của AIT. Điều này đã đóng góp rất tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của khoa học, giáo dục và kinh tế của Việt Nam.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp