Phân tích môi trường

Tổng quan:

  • Đánh giá phát thải gần theo thời gian thực
  • Dự báo nồng độ ô nhiễm WRF-Chem
  • Ứng dụng di động cảnh báo ô nhiễm
  • Giao diện web dành cho Nhà hoạch định chính sách

Các dự án đã triển khai:

  • Chính quyền thủ đô Bangkok
  • Cục Kiểm soát ô nhiễm, Bộ TNMT Thái Lan, Pollution Control Department (PCD)
  • Tỉnh Pathumthani

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp