Phân tích chăm sóc sức khỏe

Tổng quan:

  • Phân loại ung thư nhân tuyến giáp
  • Tự động phát hiện ngã và lập hồ sơ hoạt động

Các dự án đã triển khai:

  • Bệnh viện Siriraj
  • 10 Hộ gia đình

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp