Nền tảng học tập trực tuyến

Tổng quan:

  • Hệ thống học tập trực tuyến tùy chỉnh nhằm mục đích cung cấp các khóa học hoặc đào tạo. Các video bài giảng, bài thuyết trình, bài tập và câu hỏi sẽ được gửi qua hệ thống và có thể theo dõi tiến độ học tập của học viên.

Các dự án đã triển khai:

  • Một nền tảng dựa trên web sẽ được phát triển và tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp