Nâng cao năng lực về ESIA trong khu vực

Sau khi tổ chức thành công các khóa học giới thiệu về ESIA do LC tổ chức cho các học viên đến từ các nước trong khu vực vào năm 2016 và 2017, LC tiếp tục thực hiện một khóa học ESIA khác từ ngày 7 đến 9 tháng 9 năm 2017 tại văn phòng AITVN tại Hà Nội.

Mục tiêu tổng thể của khóa đào tạo là nâng cao năng lực cho các PMU/ giám đốc điều hành và tư vấn về chuẩn bị, giám sát và quản lý đánh giá tác động môi trường và xã hội/ Kế hoạch quản lý môi trường (ESIA/ EMP) hiệu quả hơn và đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam.

Với những mục tiêu ý nghĩa này, chương trình đào tạo đã thu hút các học viên không chỉ từ Việt Nam mà còn từ các quốc gia khác nhau trong khu vực, bao gồm Myanmar, Nepal và Hàn Quốc. Họ đến từ các tổ chức khác nhau và có nền giáo dục nền tảng khác nhau, nhưng đều có một mục đích chung là muốn có được sự hiểu biết tốt hơn về các chính sách và thực hành bảo vệ trong ESIA.

Khóa học được thực hiện bởi một nhóm đào tạo có kinh nghiệm, những người khuyến khích các học viên tham gia tích cực nêu ra ý kiến và thảo luận về các vấn đề họ gặp phải trong quá trình ESIA tại nơi làm việc; chia sẻ ý tưởng và tìm giải pháp cho những vấn đề này. Phương pháp học tập có sự tham gia và phương pháp học tập tích cực đã được áp dụng trong tất cả các hoạt động đào tạo từ đầu đến cuối chương trình, hoạt động rất tốt và góp phần rất lớn vào sự thành công cho khóa học.

Nhìn chung, thiết kế và cấu trúc khóa học hấp dẫn, phương pháp học tập tương tác, sự tham gia tích cực của học viên và sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đội ngũ đào tạo đã góp phần vào thành công lớn của chương trình đào tạo.

Đáp ứng nhu cầu của các học viên môi trường trong khu vực, vào tháng 9 tới, LC sẽ tổ chức các khóa học sau: i) Nguyên tắc Đánh giá ĐTM (18-21 tháng 9 năm 2017); ii) Tái định cư bắt buộc (25-27 tháng 9 năm 2017); và iii) Quản lý môi trường hiệu quả trong quá trình xây dựng (dự kiến ​​25-27 tháng 9 năm 2017) và các khóa học ESIA và biện pháp bảo vệ khác vào tháng 11 và tháng 12 năm 2017.

Để biết thêm thông tin về khóa học này hoặc các khóa học sắp tới của LC, vui lòng liên hệ với cô Phạm Thị Thanh Thủy theo di động +84 983437728; hoặc Email: pthuy@aitcv.ac.vn

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp