LC’s upcoming courses in September & October 2019

Dear valued customers,

In the upcoming time, LC is going to conduct training courses in September and October 2019.

For more information, please contact Ms. Pham Thuy at pthuy@aitcv.ac.vn, Cell: +098 343 7728; or Tel: +84 24 3766 9493, Ext. 116

 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp