Invitation to DBA opening ceremony_Friday, 04 Sep 2020

Dear beloved guests,

We would like to invite you to attend the Opening Ceremony of DBA program in Vietnam. This event will be organized virtually from SOM/AIT, HCMC and Hanoi place. Your presence is our pleasure.

Please RVSP before 12:00, 04th September 2020 to Dr. Ngoc: ngoc@aitcv.ac.vn, tel: 0903 217 533

Thank  you and best regards,

 

 

 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp