Học bổng – Khóa học NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 17-20/4/2017

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC) được thành lập vào tháng 04 năm 2015 theo Bản ghi nhớ (MoU) giữa Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) và các đối tác phát triển, bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới,Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) của Đại sứ quán Úc. Trung tâm đang được thành lập với sự hỗ trợ tài trợ ban đầu từ Chính phủ Úc. Các đối tác phát triển khác đã cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Nhiệm vụ của LC là xây dựng năng lực cho các bên liên quan của các dự án cơ sở hạ tầng trong ngắn hạn và tăng cường Quy trình đánh giá tác động môi trường và xã hội ở Việt Nam và khu vực trong dài hạn.

Xác định rằng các Đơn vị Quản lý Dự án (PMU) của Dự án Cơ sở hạ tầng ở các nước trong khu vực hiện đang phải đối mặt với các vấn đề tương tự trong Đánh giá Tác động Môi trường, Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC), dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đang cấp học bổng cho Học viên môi trường cho khóa học NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG từ 17 – 20 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội.

Chúng tôi muốn mời bạn đăng ký học bổng cho các khóa học đã đề cập ở trên. Bạn có thể liên hệ với cô Diệp để biết thêm chi tiết và nội dung khóa học.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email yêu cầu của bạn đến cô Bích Diệp ở địa chỉ diep@aitcv.ac.vn, điện thoại: +84 936 2626 84. Xin chân thành cảm ơn!

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp