Hệ thống quan trắc lún/biến dạng đất

Tổng quan:

  • Công cụ này sử dụng dữ liệu vệ tinh Microwave (SAR) để ước tính độ sụt lún/biến dạng đất đến mức milimertic. Nó có thể hữu ích để theo dõi sụt lún đất ở các thành phố do khai thác nước ngầm cũng như các khu vực ven biển do nước biển xâm nhập.
  • http://pgeo.ait.ac.th/maps/

Các dự án đã triển khai:

  • Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở, Indonesia.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp