Giám sát và mô hình hóa chất lượng nước mặt

Chương trình đào tạo về “Giám sát và mô hình hóa chất lượng nước bề mặt” được thiết kế và thực hiện bởi Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) theo yêu cầu của BQLDA của Dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp Việt Nam (VIPMP). Đây là một chương trình đào tạo kết hợp tham quan, nó bao gồm các buổi đào tạo trong lớp với các bài giảng ngắn và các chuyến thăm thực địa như các chủ đề khóa học liên quan. Học viên là đại diện của Dự án VIPM và các đối tác bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý IZ, các sở của các tỉnh của Dự án như Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học diễn ra từ 16-20/11/2015 tại Thái Lan, nơi các học viên có thể khám phá môi trường học tập tại AIT Thái Lan và có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về giám sát và mô hình hóa nước mặt ở lưu vực sông với nhiều bên liên quan như tổ chức học thuật (giảng viên AIT), các cơ quan chính phủ (Cục kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài nguyên Môi trường), cơ quan cấp tỉnh (Văn phòng môi trường khu vực số 13 tại Chonburi) và doanh nghiệp (Amata Nakorn).

Khóa học đã giúp học viên được cập nhật về xu hướng thay đổi và thực tiễn tốt nhất trong giám sát và đánh giá môi trường, đặc biệt là về quản lý nước thải công nghiệp trong lưu vực sông. Các học viên rất quan tâm đến (a) tìm hiểu về khung pháp lý và sắp xếp thể chế để giám sát chất lượng nước; và (b) tìm hiểu hệ thống giám sát tự động (AMS) hoạt động như thế nào so với những gì họ đang làm với AMS tại Việt Nam. Theo tuyên bố của những người tham gia, các nội dung đào tạo đã được đánh giá là rất hữu ích và có tính ứng dụng cao là: (a) mô hình quản lý mạng lưới giám sát môi trường; (b) Đảm bảo chất lượng/ kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm phân tích nước; (c) mô hình chất lượng nước; và (d) quản lý nước thải và bảo quản nước ở khu công nghiệp.

Điểm số đại diện cho mức độ hài lòng chung được đánh giá bởi các học viên là 8,6 (trong tổng số thang điểm 10).

Để biết thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ với c. Trần Thị Hồng Nhiên email nhien@aitcv.ac.vn

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp