Dự án

Trang chủ | Dự án

Các dự án trong nước & quốc tế AITCV đã thực hiện

Dự án Sống Xanh Việt Nam được thực hiện ở Việt Nam tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Dự án được tài trợ bởi chương trình SWITCH-Asia của Liên minh Châu Âu
Dự án đổi mới sản phẩm bền vững – SPIN được thực hiện tại Việt Nam, Lào và Campuchia và được tài trợ bởi chương trình SWITCH-Asia của Liên minh Châu Âu
Dự án xử lý Dioxin tại Biên Hòa – VN, được tài trợ bởi tổ chức USAID – Hoa Kỳ

Và rất nhiều dự án đã thực hiện

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp