CEO 2023: Thăm quan, học tập thực tế tại TP Đà Nẵng

Ngày tổ chức: 26/11/2023

Link bài viết

Mục đích:

  • Tạo cơ hội tham quan, học tập các mô hình quản lý của các doanh nghiệp thành công điển hình để học viên kiểm chứng việc áp dụng các kiến thức, quản trị kinh doanh hiện đại vào thực tiễn quản lý doanh nghiệp.
  • Mở rộng mạng lưới kết nối cho các CEO và các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, từ đó gia tăng thêm cơ hội kết nối, hợp tác kinh doanh, hỗ trợ nhau tạo nên một cộng đồng doanh nghiệp mạnh, hoặc một hệ sinh thái đa/liên ngành trên quy mô toàn quốc.

Địa điểm, thời gian và phương tiện di chuyển:

  • Địa điểm: Các doanh nghiệp thuộc TOP VNR500 trên địa bàn TP Đà Nẵng
  • Thời gian: 26-30/11/2023

Thành phần tham dự:

  • Đại diện Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội
  • Học viên thuộc các tập thể lớp CEO
  • Ban quản lý lớp học

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp