Các khái niệm cơ bản về Quản lý tài nguyên nước tích hợp

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý ô nhiễm công nghiệp Việt Nam, chương trình đào tạo mang tên “Các khái niệm cơ bản về Quản lý tài nguyên nước tích hợp đã được AITVN thực hiện vào tháng 9 và tháng 10 năm 2016. Lớp học diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24-26/9 và được lặp lại tại tỉnh Nam Định từ ngày 04-06/10.

Mục đích của khóa học là giới thiệu khuôn khổ IWRM bao gồm khái niệm/nguyên tắc, vai trò thể chế và các công cụ quản lý. Khóa học cũng là để xây dựng năng lực của các tổ chức địa phương, các nhà quản lý nước cũng như các chuyên gia về nước, những người được kỳ vọng sẽ áp dụng kiến ​​thức được học cho việc quản lý lưu vực sông Đồng Nai – Nhuệ-Đáy bền vững.

Chương trình bao gồm các khóa đào tạo trong lớp và các chuyến thăm thực địa. Những người tham gia được đến Nhà máy thủy điện Trị An (Lớp học tại TP. HCM) và Công trình cống Nhật Tựu (Lớp ở Nam Định). Mục đích của chuyến thăm là giúp các học viên tham gia liên kết đào tạo nội bộ với thực tiễn – nơi các học viên có thể quan sát và học hỏi thực tiễn quản lý nước lưu vực sông tại địa điểm trong bối cảnh phát triển chiến lược kinh tế xã hội của tỉnh cũng như khu vực liên quan đến lưu vực sông Nhuệ-Đáy hoặc sông Đồng Nai.

Hầu hết những người được hỏi đều nhận thấy nội dung đào tạo “hữu ích” đến “rất hữu ích”. Họ bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu (a) tầm nhìn, suy nghĩ của IWRM, sự liên quan của việc phân bổ tài nguyên nước theo yêu cầu của khu vực và/hoặc ngành; (b) lập kế hoạch sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả; (c) kỹ năng phân tích, đánh giá tài nguyên nước như DPSIR và SWOT; (d) làm việc nhóm trong việc xác định chiến lược IWRM, ứng dụng cho lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai; và (e) kiểm soát bảo vệ môi trường cũng như sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.

Chương trình đào tạo đã thành công vì nó đáp ứng mong đợi của hầu hết những người tham gia (# 89%). Điểm đánh giá tổng thể đạt được là 7,9 (trên thang điểm 10).

Thông tin về khóa học, xin liên hệ Ms. Trần Thị Hồng Nhiên ở email của cô ấy: nhien@aitcv.ac.vn

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp