Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp