Tuyển Dụng: Thực tập sinh – Cơ quan đại diện thường trú Việt Nam tại Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank)

CƠ HỘI VIỆC LÀM tại Asian Development Bank (ADB)

1. TOPIC INTERNSHIP:
“Digital Transformation.” – Chuyển đổi số

2. TÓM TẮT MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Nhiệm vụ là tìm hiểu các nhu cầu của chính phủ và đề xuất các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong việc hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số, một lĩnh vực hợp tác mới và chiến lược của ADB tại Việt Nam. Thực tập sinh sẽ, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau, cùng với Đoàn đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, đánh giá nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ đối với sự hỗ trợ của ADB trong chuyển đổi kỹ thuật số và xác định các mục mà ADB có thể hỗ trợ. Các kết quả dự kiến ​​sẽ cung cấp thông tin về việc chuẩn bị cho các dự án vay / hỗ trợ kỹ thuật mới của ADB trong khu vực.

Thực tập sinh sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhóm Lập trình Quốc gia tại Cơ quan đại diện thường trú tại Việt Nam (VRM).

3. THỜI KỲ KÝ KẾT:
• Thời gian: 8 tuần (có thể gia hạn)
• Thời gian: tháng 1 năm 2022

4. ĐỊA ĐIỂM: Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, Hà Nội (hoặc hầu như, dựa trên các chính sách / hạn chế COVID-19)

5. NGOÀI NGUỒN DỰ KIẾN:
(1) Các nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ đối với hỗ trợ của ADB trong chuyển đổi kỹ thuật số được xác định;
(2) Các lĩnh vực hỗ trợ được đề xuất cho việc cho vay và hỗ trợ kỹ thuật của ADB.

Bằng cấp

6. YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về Quản trị điện tử, quản lý công, ưu tiên có kiến ​​thức về ứng dụng CNTT / Khoa học máy tính nhất định hoặc một môn học có liên quan.

7. KINH NGHIỆM LIÊN QUAN VÀ YÊU CẦU KHÁC:
Kỹ năng ngoại ngữ cả tiếng Anh (bắt buộc) và tiếng Việt (ưu tiên)
Tùy thuộc vào hạn chế đi lại quốc tế

YÊU CẦU BỔ SUNG:
Tải lên các tài liệu sau trong phần “Tài liệu đính kèm” trong đơn đăng ký của bạn:
1. Sơ yếu lý lịch (CV)
2. Bằng chứng ghi danh vào chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ. Ngày bao gồm phải xác nhận rằng bạn sẽ đăng ký trong khoảng thời gian dự định của nhiệm vụ.
3. Bài luận bằng MS WORD hoặc tài liệu PDF, tối đa 1500 từ mỗi câu hỏi. (Vui lòng xem câu hỏi tiểu luận bên dưới)

CÂU HỎI ÔN TẬP:
(1) Mô tả một ví dụ về kinh nghiệm của bạn thể hiện sự quan tâm của bạn khi làm việc tại ADB.
(2) Làm nổi bật các bằng cấp của bạn sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ thực tập này (ví dụ: đồ học, nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc, v.v.).

Ứng tuyển tại: https://aces.adb.org/?job=210344

   

Ngân hàng Phát triển châu Á là một thể chế tài chính đa phương cung cấp các khoảng tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. ADB được thành lập vào năm 1966, có trụ sở chính tại Manila.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp