Thư mời khai giảng chương trình iEMBA lần thứ 18 tại Hà Nội, Việt Nam

Trường Quản lý AIT phối hợp với AIT tại Việt Nam khai giảng chương trình iEMBA lần thứ 18 tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 10 năm 2017. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại khách sạn Daewoo.

Các phương pháp tiếp cận chương trình trong kinh doanh và quản lý là toàn cầu, phù hợp với bối cảnh Châu Á Thái Bình Dương và có thể áp dụng tại Việt Nam. Chương trình giảng dạy cung cấp cơ hội cho các nhà quản lý trong các lĩnh vực khác nhau để có được các kỹ năng phân tích có liên quan để giải quyết các vấn đề thực tế, tăng cường khả năng cạnh tranh và đưa ra quyết định hiệu quả.

Đối với iEMBA, tương lai là bây giờ và chúng tôi cam kết hiện thực hóa một thế giới xanh hơn và công bằng hơn.

Để biết thêm thông tin về chương trình, xin mời liên hệ Email: emba_hn@aitcv.ac.vn, Tel: +84 903 217 533

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp