Phát triển chuỗi giá trị và liên kết thị trường

Chương trình được thực hiện theo lời kêu gọi của Nhóm hỗ trợ phát triển Lux cho dự án VIE035 do Cố vấn thực hiện dự án quốc tế (IPIA / CTA) dẫn đầu để xây dựng năng lực cho cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Khóa học này nhằm trang bị kiến ​​thức cơ bản về chuỗi giá trị và liên kết thị trường cho cán bộ cao cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang (cấp I) và cấp bậc cao hơn của chuỗi giá trị, bao gồm giám đốc hợp tác xã, cán bộ chuỗi giá trị, chuyên gia, các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn ở cấp huyện và nông dân.

Các khóa học đã được hoàn thành một cách xuất sắc với điểm tổng thể là 8,0 trên 10 điểm. Tất cả các học viên tham gia đều hài lòng với nội dung đào tạo, phương pháp truyền tải và kinh nghiệm giảng dạy từ giảng viên.

  • Các học viên (lớp I) cho rằng họ có thể nộp đơn ngay sau khóa học cho công việc hiện tại của họ, rằng họ có thể làm:
  • Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của Tuyên Quang;
  • Làm việc theo nhóm khi thực hiện kế hoạch;
  • Xác định mức độ ưu tiên cho chuỗi giá trị, công việc phải làm, kết nối mạng và / hoặc các hoạt động để nâng cấp chuỗi giá trị;
  • Thực hiện nâng cấp chuỗi giá trị thông qua phát triển liên kết cho công ty dẫn đầu.

Nếu một số khoản đầu tư có sẵn, các học viên (thuộc Lớp 2) tuyên bố rằng họ muốn (a) mở rộng khu vực sản xuất; (b) cải thiện chất lượng sản phẩm; và (c) xây dựng một trang web để quảng cáo.

Thông tin chi tiết về khóa học, xin hãy liên hệ c. Trần Thị Hồng Nhiên ở email nhien@aitcv.ac.vn

 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp