Live Webinar “STRATEGY FOR SUSTAINABLE LEADERSHIP in CMSME Banking”

The CEO Talk Series hosted by Professional Masters in Banking and Finance (PMBF), AIT Thailand
Strategies for sustainable Leadership in CMSME banking
CEO Talk series hosted by PMBF
Oct 1, 2020 03:00 PM in Bangkok

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp