LC tổ chức thành công Khóa tập huấn “Quản lý Môi trường hiệu quả trong Xây dựng”

Từ ngày 05-07/06/2019 tại Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam, khóa học Quản lý Môi trường Hiệu quả trong Xây dựng đã được Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC) tổ chức thành công tốt đẹp.

Tham gia khóa tập huấn 03 ngày nói trên là các chuyên viên đến từ Ban quản lý Dự án Điện 1, thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tư vấn viên môi trường đến từ Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse. Các học viên hiện là những chuyên viên phòng Giải phóng mặt bằng và phòng Kỹ thuật An toàn của BQLDA Điện 1, những người đảm trách công tác an toàn môi trường và đền bù, tái định cư của các dự án điện.

Khóa học được thiết kế nhằm xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng đảm trách công tác an toàn môi trường dự án, các chuyên gia tư vấn về môi trường và các nhà hoạch định chính sách về an toàn môi trường.

Kết thúc khóa học, học viên hiểu rõ hơn về vai trò của Ban quản lý dự án và các bên liên quan trong việc quản lý môi trường và xã hội trong quá chuẩn bị và triển khai dự án, triển khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án; tích hợp các yêu cầu quản lý môi trường trong giai đoạn thi công  vào hồ sơ dự thầu và hợp đồng thực hiện của nhà thầu xây dựng; có khả năng chuẩn bị và giám sát, đánh giá một kế hoạch quản lý môi trường tại công trường đáp ứng được các yêu cầu chính sách về an toàn môi trường và xã hội của nhà tài trợ, đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả của dự án.

Trong suốt quá trình tập huấn, khóa học đã vận dụng nguồn tài liệu ĐTM của Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vào bài giảng và các bài tập áp dụng, phân tích tình huống. Giảng viên lồng ghép các chính sách, thủ tục, tình huống khi dự án có nguồn vốn đến từ WB và ADB, vai trò, trách nhiệm của của các bên tham gia về môi trường dự án và các yêu cầu trong khoản vay, đấu thầu và hợp đồng. Các học viên có cơ hội thảo luận sôi nổi và làm việc nhiệt tình, hiệu quả và tích cực thông qua hình thức làm việc nhóm và thuyết trình. Phương pháp tập huấn lấy học viên làm trung tâm, theo hướng ứng dụng và tương tác, tập trung vào thảo luận nhóm và phân tích tình huống. Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, cung cấp các kiến thức cơ bản và phát triển cách tiếp cận giải quyết tình huống. Học viên được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến, nêu các vấn đề liên quan đến chủ đề, sau đó suy nghĩ hoặc thảo luận với học viên khác và giảng viên để tìm ra giải pháp cho các vấn đề đó và rút ra bài học kinh nghiệm.

Nhìn chung, chương trình đào tạo được thiết kế tốt và sự tham gia tích cực của tất cả các học viên đã giúp AITVN đạt được các mục tiêu của chương trình. Những người tham gia rất hài lòng về chương trình và đánh giá rất cao khóa học với tổng điểm 9/10 điểm.

Để biết thêm thông tin về khóa học này hoặc các khóa học sắp tới của LC, vui lòng liên hệ chị Phạm Thị Thanh Thủy, số DĐ: 098 343 7728 hoặc Email: pthuy@aitcv.ac.vn

 

 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp