Khóa tập huấn về Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội, 20-22/3/2019

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiến tới xây dựng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao về lĩnh vực Đánh giá tác động Môi trường-Xã hội, quản lý và giám sát về môi trường, Ban Giám đốc đã phê duyệt Khóa tập huấn ngắn hạn về Đánh giá tác động Môi trường-Xã hội (ES01) từ ngày 20/03/2019 đến ngày 22/03/2019 tại Học viện Công nghệ Châu Á Việt Nam (AITVN) theo Tờ trình số 13 /TTr-GPMB ngày 22/02/2019 và Văn bản số 148/AĐ1-GPMB ngày 12/03/2019.

Phòng Bồi thường – Giải phóng mặt bằng được chọn 05 chuyên viên tham gia khóa tập huấn về Đánh giá tác động Môi trường-Xã hội. Khóa học này rất bổ ích cho công việc chuyên môn, cũng như trong việc xây dựng năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng về việc đánh giá tác động môi trường và xã hội/kế hoạch quản lý môi trường (ESIA/EMP) một cách hiệu quả hơn, tuân thủ yêu cầu, quy định của Việt Nam và nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là ngân hàng Thế giới (WB), ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Cụ thể, khóa học đã cung cấp kiến thức, cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuẩn bị, thực thi và quản lý ĐTM đạt chất lượng cao, giúp tăng cường hiệu quả quá trình đầu tư dự án; Xây dựng kỹ năng, năng lực hợp tác, quản lý triển khai đánh giá tác động môi trường và xã hội cho cán bộ dự án; Giúp học viên nhận biết và xây dựng được mối quan hệ với các bên để thực hiện ĐTM một cách hiệu quả.

Học viện Công nghệ Châu Á Việt Nam (AITVN) với đội ngũ giảng viên, quản lý chuyên nghiệp rất có uy tín. Ở đây, phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm, học viên chủ động tham gia vào các hoạt động học tập. Định hướng vào ứng dụng và tăng cường tương tác, tập trung thảo luận theo nhóm, phân tích tác động và biện pháp giảm thiểu, bài tập tình huống có sự tham gia cùng nhiều học viên từ các đơn vị khác.

Khóa học tập trung giới thiệu công tác, thủ tục, cũng như các bước hoàn thành một báo cáo tác động môi trường và xã hội đối với dự án có nguồn vốn đến từ WB và ADB. Bên cạnh đó học viên được giảng viên phân tích và đưa ra những khác biệt khi ĐTM được ADB hoặc WB phê duyệt khác với ĐTM được phê duyệt trong nước với nhiều bài học kinh nghiệm khi thực hiện công tác liên quan đến ĐTM thực tế đã xảy ra; Kết thúc khóa học 05 chuyên viên đều được Viện Công nghệ Châu Á Việt Nam cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Khóa học đưa ra một số nội dung khá mới mẻ như việc áp dụng đánh giá ĐTM đối với dự án có nguồn vốn của ngân hàng ADB và WB. Từ đó so sánh sự khác biệt về tiêu chuẩn, cách thức áp dụng đối các dự án trong nước và nước ngoài; Phương pháp tập huấn phù hợp dễ hiểu, mọi người đều được tham gia xử lý tình huống theo chương trình học.

Một số hình ảnh tại khóa học ở AITVN:

Nguồn: http://home.asonla.evn.vn/d4/news/Can-bo-Ban-QLDA-Dien-1-tham-gia-khoa-tap-huan-ve-Danh-gia-tac-dong-Moi-truong-Xa-hoi-tai-Hoc-vien-Cong-nghe-Chau-A-Viet-Nam-1-1435.aspx

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp