Khóa học: ES02 – Nguyên tắc thẩm định Đánh giá tác động Môi trường, 18 -21/09/2018 tại Hà Nội

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC), Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) xin trân trọng thông báo Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức khoá tập huấn về

“NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG”

Hà Nội 18 – 21/09/2018

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Khóa tập huấn trên nhằm xây dựng năng lực cho các Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn môi trường, cơ quan quản lý nhà nước, và các chuyên gia tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình lập, thẩm định, thực hiện và giám sát báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của các dự án phát triển, cũng như xây dựng các chính sách liên quan. Cụ thể, khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các cán bộ thẩm định của các đơn vị có chức năng và thẩm quyền tham gia thẩm định ĐTM ở các cấp; chia sẻ và thảo luận các vướng mắc thường gặp phải cũng như những thực hành tốt trong lĩnh vực liên quan với giảng viên và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Để đăng ký, anh/ chị vui lòng đăng ký qua:

Thông tin chi tiết hoặc mọi thắc mắc xin liên hệ chị Đỗ Thị Lan Anh qua điện thoại ĐT: 84 4 3766 9493 máy lẻ 307, hoặc Mobile: 84 915 304 555, hoặc E-mail: anhdtl@aitcv.ac.vn

Chúng tôi tin tưởng rằng khoá học này sẽ hữu ích cho công việc của các cán bộ và chuyên gia tư vấn của Dự án.

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

Giám đốc AITVN

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp