Khai giảng lớp Giám đốc chuyển đổi số (Mini CDO)

Tối ngày Chủ Nhật, 26/9/2021, Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam đã khai giảng khóa đào tạo “Giám đốc chuyển đổi số – Mini CDO” với hơn 20 học viên. Đây là một khóa đào tạo đặc biệt dành riêng cho những học viên đang theo học các chương trình dài hạn (Academic) tại AIT Việt Nam

Thời đại số đã có những tác động sâu sắc đến mọi ngành nghề và hình thái kinh doanh trong xã hội. Rất nhiều nghề nghiệp được thay thế bởi máy móc, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều ngành nghề mới được sinh ra. Để tồn tại trong hệ sinh thái đang thay đổi nhanh chóng, mỗi tổ chức cần có chiến lược số (bao gồm mô hình kinh doanh, kiến trúc nghiệp vụ, công nghệ thông tin, bảo mật, văn hóa xã hội,…trong những tổ hợp nhất định). Chiến lược này không phải được khắc sâu vào đá (dẫn đến phản ứng quá muộn), càng không phải là chiến lược tự phát (nhanh nhưng thường chắp vá). Cả hai thái cực đều là công thức cho thảm họa.

Để chủ động phản ứng trước những cơ hội và biến động, AIT Việt Nam đã xây dựng chuỗi khóa học “Giám đốc Chuyển đổi số – CDO”, để đào tạo đội ngũ những “Người chỉ huy” – dẫn dắt hành trình chuyển đổi số của các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức, đóng góp vào sự thành công của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng một xã hội số – Quốc gia số.


Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp