Chương trình đào tạo về giám sát và mô hình hóa chất lượng nước bề mặt

Chương trình đào tạo về giám sát và mô hình hóa chất lượng nước bề mặt được thiết kế và thực hiện bởi Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITVN) theo yêu cầu của BQLDA của Dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp Việt Nam (VIPMP).

Đây là một chương trình đào tạo kiêm nghiên cứu, bao gồm các buổi đào tạo trong lớp với các bài giảng ngắn và các chuyến thăm thực địa như các chủ đề khóa học liên quan. Tham gia là đại diện của Dự án VIPM và các đối tác bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài chính) và Ban quản lý IZ, các tỉnh của Dự án như Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Ba Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học diễn ra từ 16-20/11/2015 tại Thái Lan, nơi những người tham gia có thể khám phá môi trường học tập tại AIT Thái Lan và có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về giám sát và mô hình hóa nước mặt ở lưu vực sông với nhiều bên liên quan như các giảng viên AIT, cơ quan chính phủ (Cục kiểm soát ô nhiễm – Bộ TNMT), cơ quan cấp tỉnh (Văn phòng môi trường khu vực số 13 tại Chonburi) và doanh nghiệp (Amata Nakorn).

Khóa học đã cung cấp cho các học viên những cập nhật về xu hướng thay đổi và thực tiễn tốt nhất trong giám sát và đánh giá môi trường, đặc biệt là về quản lý nước thải công nghiệp trong lưu vực sông. Các học viên rất quan tâm đến (a) tìm hiểu về khung pháp lý và sắp xếp thể chế để giám sát chất lượng nước; và (b) tìm hiểu hệ thống giám sát tự động (AMS) hoạt động như thế nào so với những gì họ đang làm với AMS tại Việt Nam. Theo ý kiến của những người tham gia, các nội dung đào tạo rất liên quan và có tính ứng dụng cao là: (a) mô hình quản lý mạng lưới giám sát môi trường; (b) QA/QC trong phòng thí nghiệm phân tích nước; (c) mô hình chất lượng nước; và (d) quản lý nước thải và bảo quản nước trong khu công nghiệp.

8,6 điểm là điểm trung bình về mức độ hài lòng về khóa học của các học viên tham gia khóa học.

Để biết thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ với cô Trần Thị Hồng Nhiên, PO của EDS/AITCV qua email nhien@aitcv.ac.vn.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp