Trao đổi học viên Quốc tế

Mục tiêu của trao đổi quốc tế là trang bị cho học viên AIT những kỹ năng và kiến thức cân bằng bằng cách tạo cơ hội học hỏi trong và ngoài lớp học tại trường đại học đối tác ở nước ngoài. Trải nghiệm trao đổi tích cực cũng có thể mang đến cho học viên cơ hội trau dồi kiến thức học thuật, kỹ năng chuyển đổi và giao tiếp đa văn hóa, đồng thời mở rộng mạng lưới cá nhân và nghề
nghiệp. Ngoài việc tham gia các lớp học lấy tín chỉ tại trường đại học đối tác, học viên trao đổi được khuyến khích tham gia các hội nghị, hội thảo, hội thảo và các hoạt động có sẵn để nâng cao khả năng, kỹ năng và kỹ thuật có mục tiêu và cân bằng.

Danh sách các trường đại học đối tác

Khoảng 60 trường đại học quốc tế trên toàn cầu là đối tác trao đổi học viên của AIT. Các trường đại học trong liên kết sau đây đều dành cho bạn cơ hội trao đổi quốc tế. Bấm để xem các Chương trình Trao đổi.

Thời gian đăng ký

Sau khi hoàn thành các khóa học bắt buộc và đạt được các tín chỉ cần thiết, sinh viên có thể đăng ký trao đổi quốc tế tại Cổng thông tin SIS Portal dành cho (SET & SERD) và SIS Portal dành cho (SOM).

Học kỳ  Thời gian trao đổi Thời gian ứng dụng
Mùa Xuân Tháng 1 đến Tháng 4 1-15 Tháng 8
Mùa Thu Tháng 8 đến Tháng 12 1-15 Tháng 3

Điều kiện tham gia

Để được coi là đủ điều kiện tham gia Trao đổi quốc tế, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Phải là học viên đã đăng ký các khoá học của AIT;
  2. Sinh viên sau khi hoàn thành hai học kỳ/bốn kỳ (đối với SOM) của khóa học với CGPA tối thiểu 3.0 và trình độ tiếng Anh tối thiểu 6.0 theo Tiêu chuẩn AIT đủ điều kiện để tham gia Trao đổi.
  3.  Mỗi trường đại học có các yêu cầu về khác nhau bao gồm yêu cầu về tiếng Anh; do đó, học viên phải xem qua từng chi tiết đầy đủ của trường đại học ưa thích để biết thông tin chi tiết trước khi nộp đơn.
  4. Chấp thuận về nguyên tắc từ cố vấn học tập.

Thời gian trao đổi và chuyển khoản tín dụng

Khoảng thời gian trao đổi phải tương đương với một học kỳ/hai học kỳ (đối với SOM) của hệ thống AIT. Học viên được yêu cầu trình bày tùy chọn (xem bên dưới) để hoàn thành 12 tín chỉ và cần được sự chấp thuận của cố vấn giảng viên AIT, người sẽ giám sát trong trường hợp dự án / nghiên cứu đặc biệt.

12 tín chỉ trao đổi có thể được hoàn thành như sau:

  • 12 tín chỉ của các môn học được chuyển lại cho AIT.
  • 9 tín chỉ của môn học được chuyển lại cho AIT, và 3 tín chỉ của nghiên cứu đặc biệt.
  • 6 tín chỉ của các môn học được chuyển lại cho AIT, và 6 tín chỉ của dự án/nghiên cứu đặc biệt.

Nghiên cứu / dự án đặc biệt như một phần của tín chỉ trao đổi sẽ yêu cầu học viên tập trung vào một chủ đề có liên quan đến chương trình học và khu vực mà họ theo học. Lý tưởng nhất là sẽ có một người đồng giám sát nghiên cứu/dự án từ trường đại học trao đổi. Nếu không tìm thấy người đồng giám sát như vậy, thì AIT được phép giám sát duy nhất miễn là nghiên cứu/dự án tập trung rõ ràng vào một chủ đề liên quan đến cuộc trao đổi và không phải là chủ đề của một bài luận/báo cáo cho một khóa học được thực hiện để trao đổi . Để biết các chính sách về nghiên cứu/dự án đặc biệt, vui lòng tham khảo phần 1-1.1-vii trong Yêu cầu học tập của R&P. Đối với các chính sách về Chuyển Khoản Tín Dụng, vui lòng tham khảo phần 7 trong Yêu cầu Chung của R&P.

Học bổng cho Chương trình Trao đổi của AIT

Do sự đóng góp của các cựu học viên và các đối tác kinh doanh của AIT, một số Học bổng Trao đổi AIT dành cho sinh viên trao đổi sắp ra trường. Để biết chi tiết, xin vui lòng Bấm vào đây.

Quy trình đăng ký và Người liên hệ

Các Điều phối viên Trao đổi tại mỗi Trường sẽ hướng dẫn học viên về quy trình đăng ký và có thể liên hệ tại:

Trường Quản lý

Ms Chomchaba Katinted
chaba@ait.ac.th

Trường Môi trường, Tài nguyên và Phát triển
Ms Sarina Pradhan Thapa
sarina@ait.ac.th

Trường Kỹ thuật và Công nghệ
Ms Danielle Bildan
danielle@ait.ac.th

Thông tin thực tế

Cố vấn học tập
Trước khi đăng ký các khóa học tại trường đại học chủ nhà, bạn nên tham khảo ý kiến phản hồi của Cố vấn Học thuật để đảm bảo chuyển đổi tín chỉ.

Đơn vị cư trú

Nếu bạn đang cư trú trong trường, bạn có thể thông báo cho Đơn vị cư trú về việc sắp xếp phòng của bạn trong thời gian trao đổi trước khi bạn rời khỏi trường. accommodaon@ait.ac.th

Đơn vị quan hệ chính phủ

Bạn nên thảo luận các vấn đề về thị thực với Đơn vị Quan hệ Chính phủ (GRU).
gru@ait.ac.th

Văn phòng Thăng tiến và Các vấn đề cựu học viên (OAAA)
OAAA giải quyết tất cả các vấn đề về học bổng trao đổi.
oaaa@ait.ac.th

Học phí
Bạn nên chuẩn bị, sắp xếp học phí của mình trước khi rời khỏi trường.
aso@ait.ac.th

Văn phòng các vấn đề quốc tế (OIA)
Để biết thông tin chi tiết về các trường đại học đối tác, vui lòng liên hệ với OIA.
oia@ait.ac.th

Đăng ký nhận tư vấn