AIT RANKINGS

AIT xếp hạng thứ 15 trên toàn cầu, được bình chọn bởi Times Higher Education về hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững (SDG) “Không đói nghèo”

twitter_header

Viện Công nghệ Châu Á (AIT) ở Bangkok đứng thứ 15 trên thế giới trong Bảng xếp hạng uy tín của Times Higher Education (THE) năm 2021 vì nỗ lực xóa đói giảm nghèo, phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc: SDG1 – Không nghèo đói. Nỗ lực trên bốn mục tiêu phát triển bền vững khác cũng đưa viện vào top 100 toàn cầu.

Bảng xếp hạng THE (Times Higher Education) đánh giá cách các trường đại học trên toàn thế giới đang hoạt động nỗ lực đạt các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Với hơn 1.200 trường đại học từ 98 quốc gia tham gia, kết quả tổng thể đưa AIT vào top 101-200 toàn cầu, với 5 mục tiêu cá nhân trong top 100, như sau:

xếp hạng thứ 15 của SDG1 cho mục tiêu Xóa nghèo – các nghiên cứu về nghèo đói, số lượng viện trợ tài chính được cung cấp, chương trình chống đói nghèo ở cấp đại học và chương trình chống đói nghèo ở cấp cộng đồng. Đối với mục tiêu cụ thể này, AIT từ lâu đã được công nhận là tổ chức cung cấp giáo dục cho học viên từ các quốc gia nơi nghèo đói là một vấn đề và thành công trong việc đào tạo ra những học viên tốt nghiệp trở về nước để giúp xóa đói giảm nghèo ở quốc gia của họ. (Năm ngoái, viện xếp hạng 19 trên thế giới về SDG1.)

Xếp hạng thứ 58 của SDG17 cho mục tiêu Quan hệ đối tác – ghi điểm hàng đầu cho các mối quan hệ hợp tác với các đối tác toàn cầu để hỗ trợ và đạt được các mục tiêu và xuất bản các báo cáo SDG, viện cũng được công nhận về nghiên cứu và giáo dục cho các SDG. Mục tiêu này là bắt buộc để đưa vào bảng xếp hạng chung.

Xếp hạng thứ 64 của SDG14 cho mục tiêu Tài nguyên nước – để ghi nhận sự hỗ trợ của AIT về giáo dục hệ sinh thái dưới nước, hỗ trợ về hành động đối với hệ sinh thái dưới nước, nghiên cứu SDG14, duy trì hệ sinh thái địa phương và xử lý chất thải nhạy cảm với nước.

Xếp hạng thứ 67 của SDG2 cho mục tiêu Xóa đói – là một phần của nỗ lực toàn cầu để đảm bảo an ninh lương thực, AIT được công nhận về số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp, các chương trình xóa đói cho sinh viên, nghiên cứu SDG2, các chương trình xóa đói quốc gia và quản lý rác thải thực phẩm trong khuôn viên trường. Năm ngoái, viện xếp thứ 86 cho mục tiêu này.

Xếp hạng thứ 80 của SDG15 cho mục tiêu Tài nguyên đất – đáng chú ý là sự hỗ trợ của viện về giáo dục hệ sinh thái đất, xử lý chất thải nhạy cảm với đất, hỗ trợ hành động trong hệ sinh thái đất và nghiên cứu SDG15.

Ngoài ra, AIT cũng đứng trong top 200 cho các công việc về Nước sạch và Vệ sinh / SDG6; Năng lượng Sạch và Giá cả phải chăng / SDG7; và Các thành phố và cộng đồng bền vững / SDG11.

Chương trình MBA của AIT xếp hạng # 14 ở châu Á và số 1 ở Thái Lan, theo QS 

MBA-QS-RANKINGS-AIT

Trong bảng xếp hạng mới nhất  QS Global MBA Rankings 2021, được công bố vào ngày 23 tháng 9, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của AIT xếp thứ 14 ở châu Á và số 1 ở Thái Lan.

Với hơn 250 trường kinh doanh tại 40 quốc gia, Bảng xếp hạng QS Global MBA uy tín năm 2021 cung cấp danh sách đầy đủ các cơ sở học thuật tốt nhất trên thế giới để theo học để lấy bằng MBA.

Bảng xếp hạng QS dựa trên năm chỉ số: Tinh thần Doanh nhân và Kết quả của Cựu sinh viên, Lợi tức Đầu tư, Khả năng Lãnh đạo Tư tưởng, Khả năng Việc làm và Sự Đa dạng. Trong số này, AIT MBA xếp thứ 7 ở Châu Á về Đa dạng và thứ 18 trên Thế giới về Lợi tức đầu tư.

AIT xếp hạng thứ 19 trên thế giới trong  SDG1 — Không có nghèo đói bởi Times Higher Education Impact Rankings năm 2020

sdg-ait-2020

AIT lần đầu tiên tham gia vào Times Higher Education (THE) Impact Rankings, xem xét cam kết và hiệu suất của các trường đại học toàn cầu trong việc thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Hơn 850 trường đại học từ 89 quốc gia đã tham gia vào bài tập xếp hạng này bằng cách gửi đầu vào trong năm 2019 và kết quả vừa được THE công bố vào ngày 22 tháng 4 năm 2020.

AIT xếp hạng #19 trên toàn cầu cho mục tiêu SDG1—Xóa nghèo, điều này cho thấy sự ghi nhận xứng đáng đối với cống hiến của AIT trong việc cung cấp giáo dục cho học viên từ các quốc gia nơi nghèo đói, nghiên cứu của AIT về vấn đề nghèo đói và thành công của chúng tôi trong việc đào tạo những học viên tốt nghiệp trở về nước để giúp đất nước của họ xóa đói giảm nghèo.

AIT xếp hạng thứ 86 trên thế giới về SDG2 — Xóa đói, điều này cho thấy sự công nhận về giáo dục và nghiên cứu của AIT về lương thực và an ninh lương thực. Ngoài ra, AIT đã lọt vào Top 200 thế giới ở ba mục tiêu SDG khác: SDG6 — Nước sạch và Vệ sinh, về cách chúng tôi sử dụng nước trong khuôn viên trường và nghiên cứu của chúng tôi trong tất cả các khía cạnh của nước từ tài nguyên đến kỹ thuật đến chất thải; SDG14 — Tài nguyên nước, đo lường nghiên cứu của chúng tôi về cuộc sống dưới nước và giáo dục và hỗ trợ các hệ sinh thái dưới nước; và SDG15 — Tài nguyên đất, đo lường nghiên cứu của AIT về cuộc sống trên cạn và giáo dục của chúng tôi và hỗ trợ các hệ sinh thái trên đất liền. AIT đã gửi dữ liệu cho 13 trong số 17 SDG cho Xếp hạng này và được xếp vào nhóm 301-400 để có tác động tổng thể.

Chủ tịch Eden Woon cho biết: “Đứng thứ 19 trên thế giới trong SDG1 — Không nghèo đói trong Bảng xếp hạng tác động đến giáo dục đại học uy tín của Times năm 2020 về hoạt động bền vững và cam kết của các trường đại học hàng đầu toàn cầu là một sự tôn vinh cho sự cống hiến của sinh viên, giảng viên và nhân viên giải quyết vấn đề nghèo đói ở Châu Á. Tôi cũng hài lòng với sự công nhận tốt mà chúng tôi nhận được trong một số SDG khác, nhưng chúng tôi sẽ khiêm tốn xem xét tất cả các kết quả và cố gắng làm tốt hơn vào lần tới. ”


Xếp hạng AIT theo chủ đề theo QS 

qs_subject2019-01

Đăng ký nhận tư vấn